Řešení pro nákup v námořní dopravě

Plavidla , aby dostaly na palubu potřebné zboží či služby, posílají své nákupní požadavky (NP) na adresu Námořního superintendanta nebo oddělení centrálního nákupu

Oddělení nákupu sdružuje všechny nákupní požadavky (NP) a zajišťuje, aby byly všechny tyto splněny včas, dle rozpočtu a požadavků na kvalitu.
Plavidla mají přehled stavu svých NP.
Superintendent má kompletní přehled o všech procesech.

Urgentní žádosti  dostávají status priority a jsou pak zpracovány systémem rychleji.

Každý člen týmu  má stejný náhled a zná nejnovější status zpracování.

Požádejte o DEMO

Žadatel (plavidlo, loděnice atd.)

Všechny žádosti o nákup (PR) odešlete prostřednictvím jednoduchého formuláře
Upřednostněte naléhavé žádosti, a proto zkracujte dobu zpracování
Automatická notifikace o zahájení zpracovávání a průběžné aktualizace NP
Odesílejte nákupčímu kdykoliv další komentáře
Přehled o nejnovějším statusu a očekávaném datu dodání.

Oddělení superintendence / nákupu

Přijímejte všechny požadavky prostřednictvím jediného kanálu
Sledujte každý požadavek pomocí jedinečného identifikačního čísla
Kdykoli můžete odeslat další dotazy žadateli nebo jiným členům týmu
Rozdělte NP do několika nebo sdružujte do jedné NO
Filtrujte žádosti a zobrazte všechny nebo pouze specifické karty pro plavidla / žadatele

Žadatel (plavidlo, loděnice atd.)

Dostávat aktualizace ze změn stavu prostřednictvím oznámení nebo vidět změny v Procurement Board
Odesílat kupujícímu další komentáře kdykoli během procesu
Viz datum ukončení procesu v Radě pro zadávání zakázek
Zobrazit a schválit výsledky sourcingu

Nákupní oddělení

Rozdělte PR na několik RFI / RFP nebo sdružte více PR do jedné události RFI / RFP
Vyberte jednoho nebo více dodavatelů do fondu událostí sourcingu
Sledujte každý požadavek pomocí jedinečného identifikačního čísla
Zeptejte se kdykoli další dotazy od žadatelů nebo jiných členů týmu
Filtrujte žádosti a zobrazte všechny nebo pouze specifické karty pro plavidla / žadatele

Žadatel (plavidlo, loděnice atd.)

Zjistěte nejnovější stav a očekávané datum dodání. Veškeré informace jsou uvedeny v Radě pro zadávání zakázek
Kupující může kdykoli poslat další komentáře
Zjistěte, který dodavatel odesílá objednávku a jaké jsou míry výkonnosti dodavatele
Můžete zobrazit podrobné informace o dodavateli v zobrazení Řízení vztahů s dodavateli (SRM)

Nákupní oddělení

Získejte všechny žádosti pouze prostřednictvím jednoho kanálu
Sledujte každý požadavek pomocí jedinečného identifikačního čísla
Kdykoli požádejte žadatele nebo jiné členy týmu o další dotazy
Rozdělte NP do několika nebo sdružujte do jedné NO
Podívejte se na informace spojené s dodavatelem v pohledu Řízení vztahů s dodavateli (SRM)

Žadatel (plavidlo, loděnice atd.)

Označte naléhavé žádosti a žádá, aby byly rychle zpracovány systémem
Automatická notifikace se změnou statusu - zpoždění dodávky
K kupujícímu můžete kdykoli přidat další komentáře
Přidat komentář o kvalitě služby / produktu
Potvrzení příjmu

Nákupní oddělení

Automatická notifikace se změnou statusu - zpoždění dodávky
Filtrujte žádosti a zobrazte všechny nebo pouze specifické karty pro plavidla / žadatele
Kontaktujte žadatele a rychle vyřešte otázky
Podívejte se na informace týkající se dodavatelů o řízení vztahů s dodavateli (pohled SRM)
Sledujte výkonnost KPI

Žadatel (plavidlo, loděnice atd.)

Snižte množství manuální práce pomocí automatizované 3 cesty
Komentář ke kvalitě produktu či služby
Potvrzení příjmu

Nákupní oddělení

Snižte množství manuální práce pomocí automatizované 3 cesty
Nahrajte fakturu do systému
Viz informace o fakturách o řízení vztahů s dodavateli (pohled SRM)

Přínos plynoucí z nákupu pro námořní společnosti

Žádosti a schválení i přes smartphone

Požadavky na pořízení produktů či služeb proudí k nákupnímu týmu prostřednictvím jediného komunikačního kanálu. Schvalování jednotlivých PO je pak díky centralizaci brnkačka.

Týmový nákup

Zapojte kolegy do technické diskuze s dodavateli a mějte kontrolu nad celým procesem. Profitujte z inovací dodavatelů a jejich know-how.

Řízení dodavatelských vztahů (SRM)

Veškerá komunikace s potenciálními i stávajícími dodavateli. Smlouvy, podmínky, výdaje, reklamace, proběhlé i plánované události jsou zachyceny z jediného zdroje.

Dodavatelský portál

Nechte dodavatele udělat více! Přesuňte komunikaci s potenciálními a stávajícími dodavateli mimo osobní poštovní schránky.

DeutschFrançaisItalianoEspañolPortuguêsčeština한국어PolskiالعربيةSlovenePortuguêsBahasa IndonesiaภาษาไทยEnglish